Alexandr Bílek (1973), hoteliér a cestovatel

Od roku 1994 podnikám v pronajatém hotelu Hromovka ve Špindlerově Mlýně - www.hromovka.cz. V roce 2004 jsem založil klub nezávislých cestovatelů - unescoclub.cz, který má kolem tisíce  členů. Cestování je součástí mého DNA, intenzivněji jsem ale začal zdolávat své cíle až po roce 2003. Procestoval jsem 102 zemí a 282 míst UNESCO. 

Mým dlouhodobým cestovatelským cílem je návštěva všech států světa a všech míst, která jsou zapsaná na prestižním seznamu přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Na tuto myšlenku jsem přišel v roce 2004, kdy jsem začal intenzivněji cestovat. Chtěl jsem vidět všechno, ale nevěděl jsem, kam dřív. Svět je obrovský, život krátký a já jsem chtěl najít klíč, podle kterého bych mohl systematicky poznávat s cílem osobně navštívit vše důležité na celém světě.  

Místa zapsaná na světovém seznamu UNESCO jsou vybírána podle náročných kritérií hlavami moudrých, kdy samotný proces schvalování trvá i 15 let a i poté se do seznamu konkrétní místo dostat nemusí. Jedná se o mimořádná místa, která svým významem, historií  a jedinečností nemají konkurenci. Navštívit téměř tisícovku míst se podle mého názoru dá a já se o to pokouším.