V této sekci jsou zobrazena místa, která jsme plánovali navštívit. Fotografie jsou jen ilustrační. Jaká nakonec byla realita? Podařilo se nám dosáhnout našeho cíle? Podívejte se na fotografie, které jsou tříděny podle států na úvodní stránce v sekci "Navštívené státy" , nebo si prohlédněte celé album v sekci "EXP 2015".

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

KAPSKÁ KVĚTINOVÁ OBLAST Jedná se o osm chráněných oblastí pokrývajících 553 000 hektarů v Kapské provincii  v Jižní Africe. Je to jedno z nejbohatějších území výskytu rostlin na světě. Jeho rozloha činí pouze 0,5 % rozlohy Afriky, ale nachází se zde 20 % její flóry. V oblasti je možno pozorovat výjimečné ekologické a biologické procesy spojované s unikátní vegetací Fynbos, která se nachází pouze zde. Rozmanitost a hustota flóry a výskyt endemitů v oblasti patří k největším na světě. Některé způsoby rozmnožování rostlin jsou unikátní, jsou přizpůsobeny požárům, semena jsou roznášena hmyzem. Také zdejší endemity mají pro vědu mimořádný význam.

KRÁTER VREDEFORT Zhruba 120km jihozápadně od Johannesburgu, představuje příklad impaktního kráteru neboli astroblému, který vznikl dopadem meteoritu. Datuje se doby před 2023 miliony let a je nejstarším doposud objeveným astroblémem na Zemi. Se svým poloměrem 190km je také největším a nejhlubším kráterem. Kráter Vredefort podává svědectví o největším známém uvolnění energie na zemi, jež způsobilo devastující globální změnu včetně (podle některých vědců) významných evolučních změn. Místo přináší důkaz o geologickém vývoji Země a je podstatné pro porozumění vývoje planety. Navzdory důležitosti impaktních kráterů pro zkoumání dějin planety, geologická činnost na jejím povrchu způsobila vymizení mnoha důkazů a Vredefort jediným příkladem, jež poskytuje úplný geologický profil takového astroblému pod jehom.

MAPUNGUBWE V překladu znamená „ Kopec šakalů“, leží u severní hranice Jižní Afriky v sousedství Zimbabwe a Botswany. Je to rozlehlá otevřená savana na soutoku řeky Limpopo a Shashe, kde v letech 900 až 1300 vzkvétalo největší království v celé jižní Africe. Posléze byla oblast ve14.století opuštěna. Dochovaly se téměř nedotčené pozůstatky paláců a osad na nich závislých, také místa dvou bývalých hlavních měst, a to vše představuje bezkonkurenční obrázek vývoje sociálních a politických struktur období více než 400let. Archeologická naleziště jsou zdrojem cenných předmětů ze zlata, amuletů, zlatých nosorožců a dalších předmětů, které jen dokazují, že místo bylo důležitou obchodní křižovatkou se zlatem a slonovinou, která směřovala na Blízký Východ.

Naleziště hominidů: STERKFONTEIN, SWARTKRANS a KROMDRAAI Tato oblast poskytla vědcům obrovské množství informocí o vývoji moderního člověka v posledních 3,5 mil. let, o jeho způsobu života, o zvířatech, která choval a která mu sloužila za potravu. Krajina si rovněž zachovala prvky prehistorické doby. Památka byla v roce 2005 rozšířena o naleziště, kde byla v roce 1924 objevena slavná lebka Taung (Australopithecus africanus). V mnohých jeskyních údolí Makapan byly objeveny stopy lidského osídlení a vývoje z doby před 3,3miliony let. V oblasti se nalézají základní prvky definující původ a vývoj lidstva. Nalezené fosílie umožnily identifikaci několika examplářů ranných hominidů (zejména se jedná o druh Paranthropus) datující se do doby  před 4,5 až 2,5 miliony let a také dokazují osvojení používání ohně v době před 1,8 až 1 milionem let.

Národní park GREATER ST. LUCIA Nepřetržité říční, mořské a eolické procesy zde daly vzniknout široké škále typů krajiny, včetně korálových útesů, dlouhých písčitých pláží, pobřežních dun, jezerních systémů, bažin a rozsáhlých rákosových a papyrových mokřin. Současný výskyt faktorů jakými je heterogenita životního prostředí parku, záplavy, pobřežní bouře a poloha v subtropické a tropické Africe, zapříčinil výskyt nejrůznějších druhů, doposud také další vznikají. Mozaika přírodní krajiny a žijících druhů tvoří úchvatné scenérie. Park je místem výskytu rostlin a živočichů žijících v africkém moři, mokřinách i savanách. 

ROBBEN ISLAND Je největším z jihoafrických ostrovů a nachází se při ústí zátoky Table Bay. Je tři a půl kilometrů dlouhý a dva kilometry široký, zabírá plochu téměř 600 ha. Ostrov byl v různých obdobích v 17. až 20.století využíván jako vězení, nemocnice pro společensky nepřijatelné skupiny a jako vojenská základna. Budovy, obzvláště ty postavené na konci 20.století, jakou je například vězení s mimořádnou ostrahou pro politické vězně, ukazují triumf demokracie a svobody nad útlakem a rasismem.

Park UKHAHLAMBA – DRAKENSBERG Zasluhuje pozornost díky mimořádným vzdušným čedičovým pilířům, ostrým propadlinám a zlatavým pískovcovým jeskyním. Krásu umocňují také vysoce položené pastviny, prudce zařezaná údolí a skalnaté rokliny. Biologická rozmanitost oblasi chrání velké množství endemitů a ohrožených druhů, zvláště ptáků a rostlin. V této atraktivní lokalitě se také nachází mnoho jeskyní a převisů s největší koncentrací maleb v Africe jižně od Sahary, po dobu více než 4000 let je tvořil kmen Sanů. Skalní malby mají mimořádnou hodnotu a vyznačují se rozmanitostí námětů a zobrazováním zvířat i lidí. Ilustrují duchovní život lidí kmene Sanů, kteří už však v oblasti nežijí.

RICHTERSVELD- kulturní krajina s botanickými unikáty 60000 hektarů kulturní krajiny Richtersveld, horská a pouštní krajina na severozápadě Jižní Afriky, představuje společně vlastněnou a organizovanou kulturní krajinu. Místo je obýváno polokočovným kmenem Nama, který se živí pastevectvím, reflektují se zde sezónní vzorce přežívající v jižní Africe po dvě tisíciletí. Je to jediná oblast, kde doposud staví příslušníci kmene Nama přenosná obydlí z rohoží (haru om) a praktikují sezónní přesuny za pastvinami. Pastevci sbírají léčivé a jiné rostliny a mají silnou ústní tradici spojenou s různými místy a rysy krajiny.

LESOTHO

Nemá žádná místa na seznamu UNESCO. Přesto stojí za to, v roce 2009 jsme se pokusili projet průsmykem SANI PASS, který se nám ale 2 km před koncem nepodařilo překonat. Nyní to již zvládneme a těšíme se. Navíc ve Svazijsku je celá řada zajímavých míst, která stojí za návštěvu.

KATSE DAM Přehrada Katse Dam je druhá největší v Africe. Lesothané nemusí mít strach, že nebudou mít co pít. Jedná se o největší vodní dílo na africkém kontinentu. Již samotná příjezdová cesta stojí za to! Zároveň se jedná o hydroelektrárnu. Hráz měří 185 metrů a váží 5,5 milionu tun.

THABA BOSIU Jedná se o pískovcovou plošinu o rozloze 2 km2 a výšce 1.804 m. Na počátku 19. století se zde nacházela pevnost a dočasné útočiště Moshoeshoe, který se snažil ubránit svůj lid v době válek. Slovo Thaba znamená v jazyce sesotho "hora" a slovo Bosiu znamená "v noci". 

MASITISE CAVE HOUSE Byl postaven mezi lety 1866 a 1867 reverendem D.F. Ellenbergerem po druhé Basotho-Boarské válce. D.F. Ellenberger věnoval 55 let svého života obyvatelům Lesotha a byl vrcholnou postavou ve vývoji náboženství v Lesothu. Jeho Cave House byl přetransformován na malé muzeum.

MALETSUNYANE FALLS Jedná se o 192 metrů vysoký vodopád, který se nachází na jihu Lesotha v blízkosti města Semonkong (Site of smoke). Vodopád se nachází na řece Maletsunyane River. Voda padá přes římsu čediče.

NAMIBIE

NAMIB SAND SEA Největší pobřežní poušť na světě o rozloze přes 3 miliony ha. Celá oblast se skládá ze 2 systémů - starověkým a mladším, který ho zakrývá. Duny jsou tvořeny řekami, oceánskými proudy a větrem. V tomto místě je hlavním zdrojem vody mlha. Na seznam UNESCO byla oblast zapsána v roce 2013.

TWYFELFONTEIN Místo známé oficiálně jako Ui-Ais je od roku 2007 zapsané na seznamu UNESCO. Jedná se o místo starých skalních rytin v regionu Kunene na severozápadě Namibie. Celá oblast se nachází v místě s rozmanitou škálou denních teplot. Rytiny se nacházejí na pískovcových svazích stolové hory. Toto místo bylo osídleno 6.000 let, nejdřívě lovci-sběrači, později Khoikhoi pastevci. Pro obě etnické skupiny šlo o místo uctívání a rituálů, během jichž vytvořily nejméně 2.500 rytin.

FISH RIVER CANYON Je největším kaňonem v Africe. Celá rokle je dlouhá 160 km, místy 27 km široká a někde i 550 m hluboká. Fish River je nejdelší vnitrozemskou řekou v Namibii. Řeka kaňonem příležitostně protéká, obvykle během záplav na konci léta. Po zbytek roku se zde nachází řetězec úzkých jezírek. Na konci kaňonu se nacházejí horké prameny Ai-Ais.

KOLMANSKOP Německý drážní dělník Zacharias Lewala objevil při čistění kolejnic v písku lesklý kamínek. A jeho nadřízený okamžitě poznal, že se jim všem právě změnil život. Tím „kamínkem“ byl totiž diamant. To sem přilákalo obrovské množství lidí, absolutního vrcholu pak Kolmanskop dosáhl na počátku 20. let, kdy tu žilo zhruba tisíc obyvatel, včetně dětí. Okolí domů chránily před pískem vysoké zábrany a ulice každé ráno místní čistili od písku a prachu. Pak ale začalo diamantů ubývat a na jihu bylo objeveno další, větší diamantové ložisko Oranjemund. Obyvatel ubývalo, stejně tak peněz. A v roce 1954 pak odešli poslední.

GARUB Místo, kde můžete spatřit volně žijící divoké koně. Existuje několik teorií, kde se divocí koně v Namibii vzali - jedna z nich je, že se zachránili ze ztroskotané lodi, která plula z Austrálie do Evropy, druhá, že je vypustila ze stájí manželka barona Hanse Heinricha von Wolf z hradu Duwisib, poté co její manžel zemřel v bitvě v 1.světové válce. Koně žijí v této nehostinné pustině, kde má vítr často rychlost až 140 km/h, často je tu nedostatek vody. Během sucha musí koně ujít až 35 km denně za vodou. Vidět divoké koně v přírodě je nezapomenutelným zážitkem. Lze zde vidět 170 divokých koní.

BRUKKAROS MOUNTAIN Jedná se o vyhaslou sopku kruhového tvaru v oblasti Karas. Měří 1.590 m a má průměr 4 km. Sopka vznikla při výbuchu stoupajícího magma, které narazilo na podzemní vodu. 

DUWISIB CASTLE Hrad Duwisib je velká pseudo-středověká tvrz. Hrad byl postaven kapitánem Hansem Heinrichem von Wolfem, který byl vyslán do tehdy Německé západní Afriky. Přestože byl kapitán po válce odvolán domů do Drážďan, roku 1907 se oženil a s manželkou se rozhodli přestěhovat právě do Německé západní Afriky, kde koupili 8 farem. Architekt Wilhelm Sander byl pověřen návrhem stavby hradu a roku 1908 byla zahájena jeho stavba. Většina materiálu na stavbu pocházela z Německa. Výsledná stavba se skládala z 22 pokojů.

GAMSBERG PASS Průsmyk vede na vrch hory Gamsberg, která se tyčí do výšky 2.347 m.n.m. Tato žulová hora je stará asi 100 milionů let. Název hory lze přeložit jako Uzavřená hora. Díky pískovcové čepici, která se zformovala před 200 miliony lety, "přežila" hora období, kdy byla oblast zaplavená mořem.

SANDWICH HARBOUR Tento bývalý rybářský a obchodní přístav se nachází 50 km jižně od Walvis Bay. Jméno mu zřejmě dala velrybářská loď The Sandwich, která zde lovila kolem r. 1780 a jejíž kapitán vypracoval první mapu tohoto pobřeží. Možná tu potkáte hledače pokladů. Před dvěma sty lety zde prý na cestě do Indie ztroskotala loď vezoucí zlato, drahé kamení a slonovinu jako dar mogulskému vládci. Do dnešní doby se však nepodařilo objevit ani zlomeček tohoto pokladu nesmírné ceny.

CAPE CROSS Cape Cross je chráněnou oblastí ve vlastnictví vlády Namibie pod názvem Cape Cross Seal Reserve. Rezervace je domovem jedné z největších kolonií lachtanů na světě. Cape Cross je jedním z hlavních míst v Namibii, kde jsou tuleni zabíjeni, částečně z důvodu prodeje kůže a částečně kvůli ochraně populace ryb. Vládní studie zjistila, že tuleni zkonzumují mnohem více ryb, než by dokázal rybářský průmysl vůbec chytit. 

BRANDBERG MOUNTAIN - WHITE LADY Bílá paní je skalní malba, která se nachází na malém skalním převisu hluboko v hoře Brandberg. Historie této malby sahá nejméně 2.000 let zpět a nejpravděpodobněji se jedná o malbu Křováků. Poprvé byla objevena v roce 1918 německým cestovatelem Reinhardem Maackem, který ve svých poznámkách píše, že ho postava nakreslená v egyptsko-středomořském stylu překvapila.

OTJIHAENAMAPARERO V této oblasti se nacházejí dinosauří fosilní stopy, které jsou zde asi 190 milionů let. Stopy jsou od roku 1951 chráněnou národní památkou, přestože se nacházejí na soukromém pozemku.

HOBA METEORIT Hoba je meteorit nalezený roku 1920. Odhalil jej Jacobus Hermanus Brits, a to zcela náhodně při orbě pole. Předpokládá se, že na Zemi dopadl zhruba před 80 000 lety. V době nálezu vážil cca 66 tun, od té doby ale začal rezivět a rozpadat se, takže má nyní „jenom” 60 tun. Dosud nebyl přemístěn z místa dopadu. Jedná se o největší kus železa přírodního původu. Tvoří ho z 84 % železo a ze 16 % nikl. Jeho rozměry jsou 2,7×2,7×0,9 metru. Větší meteorit už sotva najdeme. Hoba představuje maximální hmotnost, kterou dokáže zemská atmosféra zbrzdit na rychlost volného pádu. Kdyby byl větší, byla by jeho dopadová rychlost mnohem vyšší, meteorit by se po dopadu rozbil a utvořil by kráter.

KAMANJAB Typická vesnice lidí kmene Himba, žijících v regionu Kunene. Život Himbů je spjat s jejich stády chovného dobytka, především skotu, ale také ovcí a koz. Dobytek je ukazatelem majetku a funguje i jako platidlo. Pastevectví je doménou mužů, zatímco pěstování kukuřice mají na starosti ženy. Himbové žijí v sídlech určených jejich otcovskou dědičnou linií. Jednotlivé domky jsou rozmístěny kruhově kolem obřadního ohně. Postavené jsou z větví a zvířecích výkalů smíchaných s pískem. Himbové nepřejali evropský styl oblékání a jejich vzhled je velice charakteristický. Vyšší důraz než na samotné skromné ošacení je kladen na ozdoby a úpravu vlasů.

RUACANA FALLS Vodopády Ruacana na řece Kunene v severní Namibii se pyšní výškou 120 metrů, což je o 20 metrů víc, než mají proslulé Victoriiny vodopády na Zambezi, jejich šířka se pohybuje okolo 700 m. Problémem však je, že na řece Kunene stojí elektrárna, takže nádherné vodopády bývají často bez vody.

BOTSWANA

TSODILO Díky největší koncentraci skalního umění na světě se Tsodilu říká "Louvre pouště". Na 10 km čtverečných v poušti Kalahari je více než 4500 skalních kreseb. Archeologický výzkum oblasti podává chronologický přehled o činnosti člověka a změnách životního prostředí po dobu minimálně 100000 let. Místní komunity v této nehostinné krajině uctívají Tsodilo jako místo, které navštěvují duchové předků a je nazýváno "Horami bohů". Zdejší obyvatelé Sanové Kung věří, že kopce ovládají duchové mrtvých a mocní bohové žijící v jeskyních. Pro Sany Makoko a Dzicwa představují Tsodilo Hills místo vzniku vesmíru. Pro černé příslušníky kmene Hambukušu jsou zase prostorem, kam bohové seslali jejich lidi a dobytek. Další místa, která máme v plánu navštívit zde brzy uvedeme.

DELTA ŘEKY OKAVANGO Je rozsáhlá bezodtoká oblast v severozápadní části Botswany. Řeka zde vytváří vnitrozemskou deltu, která má v době nejvyššího stavu vody (od června do srpna) rozlohu okolo 15 000 km² a je oázou v okolní poušti. Vody Okavanga tak narážejí na rozpálenou poušť Kalahari a postupně se vypařují, přičemž tvoří labyrint kanálů a ostrůvků. Největším je Chief´s Island. Jde o bažinu, jejíž hloubka nepřesahuje dva metry.

OLD PALAPYE Byla prvním městem východní Botswany, založeným v 19. století. Památka Old Palapye se nachází 20 km od stejnojmenného modernějšího městečka. Khama III. byl roku 1889 zakladatelem osady Old Palapye a mělo jít o hlavní město lidí kmene Bamangwato. Roku 1892 byl ve městě postaven kostel, kolem něhož se nahromadily domky místních lidí.

KUBU ISLAND Uprostřed plání Makgadikgadi leží ostrov Kubu – asi kilometr dlouhý žulový výběžek, který vystupuje přibližně deset metrů nad okolní terén. Na skalnatých svazích, které tvoří ostrov Kubu, roste množství starých, větry pokroucených baobabů. Skály žulového monolitu jsou pokryty zkamenělým trusem vodních ptáků, kteří zde žili v dobách, kdy ještě Kubu obklopovalo velké jezero. Rozkládalo se na ploše několika stovek až tisíců čtverečních kilometrů a vzniklo zřejmě před 40 000 lety. Pozdější tektonické změny odklonily toky řek napájejících jezero na východ a v důsledku toho vodní plocha vyschla. Důkazem její dřívější existence jsou i zkamenělé rozsivky a měkkýši u břehů ostrova. Nacházejí se tady také hroty šípů a nástroje z doby kamenné. Lidé zde však pravděpodobně žili ještě před pěti sty lety.

SOWA PAN Jedná se o rozlehlou solnou pláň, která se nachází v regionu Makgadikgadi. Pláň byla poprvé popsána evropskému světu Davidem Livingstonem. Pláň je současně sezónním jezerem, to se plní vodou během letního období dešťů, voda se zde drží od dubna do května. Zároveň se jedná o oblast těžby uhličitanu sodného.

CHOBE NATIONAL PARK Více než 17% rozlohy Botswany tvoří národní parky a zvířecí rezervace. V roce 1967 vznikl první národní park Botswany Chobe, v roce 1975 bylo přemístěno obyvatelstvo a hranice parku byly změněny v roce 1980 a 1987. Národní park o rozloze 15.000 km2 je jedinečný a je tvořen čtyřmi různými ekosystémy. V Chobe žije více než 60.000 slonů, což znamená největší koncentraci slonů na světě. Sloni v této oblasti jsou největší na zemi, ale nemají příliš velké kly.

ZIMBABWE

Loni se nám nepodařilo ze všech míst, která jsou na seznamu UNESCO, navštívit jediné.

MANA POOLS Na březích Zambezi se nad řekou a nad okolními planinami tyčí ohromné útesy. Oblast je domovem mimořádného počtu divokých zvířat, mezi než patří sloni, buvoli, leopardi a gepardi. Také zde žije velké množství krokodýlů nilských.

ANGOLA

Obrovská země, ale nemá žádné místo, které by bylo na seznamu UNESCO.

KALANDULA FALLS Vodopády Kalandula se nacházejí 85 kilometrů od města Malanje na severu státu Angola. 104 metrů vysoké vodopády jsou v této oblasti známy jako „Quedas de Calandula“ a jsou druhými největšími vodopády v Africe. S šířkou 400 metrů patří vodopády Kalandula k opravdovým přírodním pokladům skrytým v srdci divokého pralesa.

PEDRAS NEGRAS Černé skály se nacházejí asi 115 km od hlavního města. Jedná se o sérii tajemných tvarů, mnoho neuvěřitelně a podivuhodně tvarovaných skalních útvarů vypadá jako zvířata.

FORTRESS OF ST. MIGUEL První pevnost, která chránila město a přístav byla Fortaleza de São Miguel nad místem, kde byl někdejší průliv s ostrovem Cabo nejužší. Sloužila jako správní centrum města a celé kolonizované země. V 17. století byla přebudována a její opevnění zlepšeno. Dnes je zde Národní muzeum angolské přírody zaměřené na floru a faunu země, Národní antropologické muzeum zaměřené na angolskou etnografii a Muzeum ozbrojených sil.

ROQUE SANTEIRO Jedná se o největší trh pod širým nebem v Africe. Jeho brazilský název pochází z brazilského seriálu, který byl před 15 lety velice populární v angolských televizích. Uvnitř trhu se prodává naprosto všechno, jídlo, zbraně, drogy i lidé.

MUSSULO ISLAND Mussola je poloostrov, po kterém se dá v době odlivu jezdit autem. Poloostrov se táhne asi 30 km, je tvořen sedimenty z řeky Kwanza. Na straně poloostrova s výhledem na Atlantický oceán je téměř opuštěná bílá písečná pláž. 

D.R.KONGO

Do země budeme vstupovat již potřetí. Minulý rok to bylo z Jižního Súdánu, před dvěma lety ze Rwandy. Tentokrát se pokusíme navštívit vše zajímavé ze západní strany.

 

LOLA YA BONOBO Rezervace byla založena Claudií André roku 1994. Jedná se o jediné světové útočiště pro šimpanze rodu bonobo. V překladu znamená název "Ráj pro bonobo". V roce 2012 zde byl domov pro 60 šimpanzů tohoto rodu. Obvykle přijíždějí šimpanzi do rezervace jako mláďata. Každým rokem jsou v D.R.Kongo zabity stovky šimpanzů bonobo kvůli masu nebo jsou odchytáváni na prodej jako domácí mazlíčci. Přestože jsou zde bonobové v zajetí, žijí v prostředí podobném volné přírodě. 

LIVINGSTONE FALLS Jsou sledem obrovských peřejí na dolním toku řeky Kongo. Řeka Kongo má po Amazonce druhý největší průtok. Vodopády mají mimořádně úzký kanál. Součástí těchto vodopádů jsou i známější Inga Falls.

KONGO - BRAZZAVILLE

SANGHA TRINATIONAL - NOUABELÉ NDOKI Park byl zapsán na seznam UNESCO roku 2012. Lokalita zahrnuje tři sousedící národní parky, které se nacházejí v severozápadní části Konžské pánve, na hranicích Kamerunu, Středoafrické republiky a Konga, na ploše kolem 750 000hektarů. Většina krajiny je zcela netknuta lidskou činností a pokrývá řadu ekosystémů tropického lesa s bohatou flórou a faunou, včetně krokodýla nilského a bingy tygří, velkého predátora. Paseky v lese přispívají k růstu bylin, Sangha je domovem slonů, kriticky ohrožené gorily nížinné a ohroženého šimpanze. Prostředí oblasti si ve velké míře zachovalo kontinuitu ekologických a evolučních procesů a biodiversitu, která se projevuje například výskytem ohrožených druhů.

BASILIQUE SANTE ANNA Z důvodu velkého přílivu konvertitů nechal biskup Biéchy roku 1936 postavit tuto svatyni. V historickém kontextu byla bazilika vystavěna jako jeden z velkých symbolů tehdejšího hlavního města Svobodné Francie. Budova byla vystavěna v masovém měřítku 85 m délka a 45 m šířka. 

LESIO LOUNA GORILLA RESERVE Park se nachází severně od Brazzaville a je věnován ochraně místních goril.

GABON

EKOSYSTÉM A KULTURNÍ KRAJINA LOPÉ - OKANDA Na seznam UNESCO se památka dostala roku 2007. Ekosystém a kulturní krajina Lopé-Okanda představuje zajímavé spojení hustého zachovalého tropického pralesa a savany se širokou škálou savců a různých druhů krajiny. Nachází se tady důkazy o různých národech, které v minulosti tímto územím prošly a zanechaly po sobě zachovalé zbytky budov, svědectví o svém životě v jeskyních a chýších, důkazy o zpracování železa a pozoruhodnou sbírku asi 1.800 skalních kreseb.

MAYUMBA NATIONAL PARK Jedná se o národní park na jihozápadním pobřeží Gabonu, který zahrnuje pláže, duny, savany a deštný prales. Pobřeží je jedno z nejvýznamnějších hnízdišť kožatek. Rozkládá se i 15 km na moři, kvůli ochraně delfínů, žraloků a velryb.

POINTE DENIS BEACH  Tato pláž se nachází na ostrově u Liberville, 30 minut jízdy loďkou. Skvělé místo na odpočinek a na sledování památek hlavního města, které sa nacházejí na pobřeží.

PALAIS PRÉSIDENTIAL Majestátný prezidentský palác, který se nachází v hlavním městě Gabonu Liberville, byl postaven prezidentem Bongou roku 1970. Návštěvníci bohužel nemohou navštívit jeho interiér.

L´ÉGLISE ST. MICHEL Kostel Sv. Michaela je v Liberville mistrovským dílem. Je známý díky svým 31 vysokým, vyřezávaným, dřevěným sloupům. Říká se, že tyto sloupy vyřezal slepý muž.

MONT - BOUËT MARKET Jedná se o největší trh v Gabonu se stovkami stánků. Trhem se často potulují děti, které nabízejí tašky na zboží, pitnou vodu nebo sendviče na občerstvení. Naproti trhu je vězení, které je obehnané vysokou betonovou zdí.

KONGOU FALLS Vodopády jsou 3,2 km široké a cca 56 m vysoké. Nacházejí se v národním parku Ivindo. Jsou to jedny z nej vodopádů na světě, co se týče průtoku vody 900 m3/s. V zemi jsou neustálé dohady o tom, zda v místě vybudovat elektrárnu.

ROVNÍKOVÁ GUINEA

MONTE ALEN NATIONAL PARK Chráněná oblast zahrnuje 1.400 km2 a byla založena roku 1990. Trasy v parku jsou dobře udržované a přístupné. Stezky vedou k jezerům, kde je možné spatřit horské gorily.

PICO MALABO VOLCANO El Pico Malabo je aktivní sopka, která je dominantou ostrova Bioko. Ostrov Bioko se nachází kousek od západního pobřeží Rovníkové Guiney a nachází se na něm i její hlavní město Malabo.

KAMERUN

DJA FAUNAL RESERVE Na seznam UNESCO byla rezervace zapsána roku 1987. Oblast je jedním z největších, nejlépe chráněných a zachovalých deštných lesů v Africe, 90% oblasti je neporušeno. Rezervace je téměř odřezána od okolí řekou Dja, která tvoří přirozenou hranici, a je pozoruhodná svou druhovou rozmanitostí a velkým výskytem primátů. Žije zde 107 druhů savců, z nichž je pět ohrožených, více než 320 druhů ptáků a vyskytuje se více než 1500 známých druhů rostlin.

RHUMSIKI Jde o horskou vesnici v pohoří Mandara. Vesnice vznikla tak, že před 300 - 400 lety uprchla skupina lidí do hor, když se snažil Peul de Fulanies konvertovat všechny k islámu a oni chtěli zůstat u své animistické víry.

KRIBI BEACH V Kribi se nachází nejlepší pláž s bílým pískem v Kamerunu.

LOBÉ WATERFALLS Asi 7 km od Kribi se nachází vodopády Lobé Falls, ze kterých se voda řídí z 20 metrové výšky přímo do Atlantského oceánu. Jsou to jedny z mála vodopádů na světě, které padají přímo do moře.

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA

MANOVO - GOUNDA ST. FLORIS Rezervace byla zapsána na seznam UNESCO v roce 1988, je významná díky bohatství flóry a fauny. Rozsáhlé savany jsou domovem široké škály druhů: nosorožce černého, slona, geparda, leoparda, psa hyenového, gazely rezavočelé a bizona, zatímco na nivních loukách na severu žijí různé druhy vodních ptáků. V roce 1997 byla oblast zapsána na Seznam světového dědictví v ohrožení. Důvodem pro toho rozhodnutí je pytláctví. V oblasti operují těžce ozbrojení pytláci. Čtyři zaměstnanci Parku byly zastřeleni a plánované rozvojové projekty zastaveny.

ČAD

OUNIANGA Jezera byla zapsána na seznam UNESCO roku 2012. Oblast zahrnuje 18 propojených jezer v oblasti saharské pouště v regionu Ennedi na rozloze 62 808hektarů. Pozoruhodná výjimečná krajina má výrazné barvy a tvary. Slaná i sladkovodní  jezera jsou zásobována podzemní vodou a rozkládají se na dvou místech vzdálených od sebe 40km. OUnianga Kebir se skládá ze čtyř jezer, z nichž se největší Yoan rozkládá na ploše 358ha a je 27metrů hluboké. V jeho velmi slaných vodách žijí jen řasy a některé mikroorganismy. Druhou skupinu, Ounianga Serir, tvoří 14 jezer oddělených písečnými dunami. Plovoucí rákosí pokrývajícíc téměř polovinu jejich plochy snižuje odpořadování. Největší jezero o rozloze 436hektarů, Teli, je pouze 10metrů hluboké. Díky kvalitě sladké vody jsou některá jezera domovem vodních živočichů, zejména ryb.

SAO TOME A PRINCIPE