Expedice 2013 Reportáž 3

Jak vypadá neznámé archeologické naleziště Abú Mína?

Toto místo hledáme, protože patří na prestižní seznam kulturního dědictví UNESCO. Přestože si  vysloužilo toto významné umístění, asi dlouho nebude turistickým "high lightem", neboť o jeho existenci většinou nevědí ani místní.

 Místo se nám nejdříve nepodařilo najít ani s dobrou   mapou, ani s pomocí GPS souřadnic v naší   navigaci, které jsme měli k dispozici. Po celém   dni hledání a vydatné pomoci desítek místních   obyvatel, se nám ho nakonec podařilo vypátrat.   Místní o nalezišti dokonce tvrdili, že je již dávno   zahrnuté pískem a neexistuje, přestože bylo od nich   vzdušnou čarou jen pár kilometrů.  Pokud by někdo   místo také chtěl objevit, může kontaktovat majitelku   lékárny u kruhového objezdu v obci Burg-al-Arab,   která místo dobře zná.

Památka v ohrožení

Na seznam UNESCO se místo dostalo v roce 2001 jako památka v ohrožení. Důvodem pro toto rozhodnutí byla skutečnost, že rozsáhlý zavodňovací program rozvoje zemědělství, financovaný Světovou bankou, dramaticky zvýšil hladinu spodní vody. Jílovitá půda se stává tekutou a dochází ke zřícení staveb. 

Kostel, baptisterium, baziliky, veřejné budovy, ulice, domy, kláštery a dílny v tomto ranně křesťanském svatém městě byly postaveny nad hrobem mučedníka Menase, který zemřel v roce 296 n.l. Svatý Menas se prý stal obětí protikřesťanských nálad v Římské říši začátkem 3. století. Pro svou víru byl mučen a usmrcen. Byl pochován nedaleko nynějšího města Abú Mína, které se pak stalo poutním místem. Ve 14. století bylo místo mamlúckou armádou objeveno, nalezené kosti se ale nedaly spálit, a tak je mamlúci považovali za důkaz, že patřily svatému muži.

Jsme tu sami

Přestože oficiálně lokalita není přístupná, za naše trpělivé pátrání nám bylo naleziště celé zpřístupněno. Překvapení z naší návštěvy bylo obrovské a přivítání srdečné.  Na místě je postavena soustava stanů, které slouží jako zázemí pro archeology a krásný dřevěný kostel, který pravděpodobně skrývá kosti tohoto zbožného muže.

 Již dva roky jsou vykopávky zastaveny kvůli  nedostatku financí, místní skupinka křesťanů však  místo hlídá, pravidelně se účastní modliteb v kostele  a udržuje místo živé. Lokalita nám byla přístupná  jeden den večer a druhý den dopoledne, v obou  případech pro nás byla zorganizována maličká mše.

 Nevelkou lokalitu jsme si prošli během jedné  hodiny. Přestože se jedná o klasické vykopávky a  ruiny, Abú Mína je jiná právě v tom, že tu nejsou  žádní turisté a máte to obrovské privilegium  procházet se tam, kam ani místní nemohou. Lze si  prohlédnout vykopávky v různém stavu odkrytí, řadu  odhalených podzemních prostor, studny, nádvoří a  zdi, které jsou vztyčeny jen díky titěrné a trpělivé práci archeologů.

V knize vedle prezidentů také UNESCOCLUB

Odjezd z tohoto kouzelného místa provázelo očekávané zapsání do speciální návštěvní knihy, ve které jsou zapsáni  jen vysocí úředníci různých organizací, náš UNESCOCLUB  doplnil svým zápisem poslední list a kniha je konečně kompletní. Definitivní propuštění naší posádky proběhlo až po slibu, že se brzy zase ukážeme.