Bezradný přímorožec (Namibie)

Noc jsme přečkali v poušti, kde spíme vůbec nejraději. Široko daleko nebyla ani noha, žádný hmyz ani jiní predátoři a obloha plná hvězd. Oheň, který jsme si večer rozdělali, ráno ještě dohoříval. Využili jsme tak ohýnku a uvařili jsme si rychle oběd, abychom se později nemuseli zdržovat. Během cesty na sever však narážíme na chudáčka schváceného přímorožce, který se dostal mimo oplocení a nemohl najít cestu zpět. Byl na něj zoufalý pohled, běžel podél plotu z plných sil, pěna mu tekla z huby a tu a tam v plné rychlosti narazil do plotu, který prostě neviděl.