Vaše loga na našich autech 
 

Tento projekt chceme realizovat bez sponzorů. Chceme si zachovat časovou i finanční nezávislost.

Prozatím neposkytujeme možnost umístit loga na vozidla.