Děti se samopaly a nátlak na hranicích (D.R.KONGO)

Po hodině jízdy pralesem zahlédneme v dálce siluety lidí. Je už skoro tma, a tak nelze dobře rozeznat o koho jde. Když dorazíme ke skupince, zjišťujeme, že se jedná o děti ve věku mezi 10-15 lety. Většina jich posedává, ti starší stojí uprostřed cesty a drží samopal. Jedu pomaleji a s údivem je sledujeme. Jeden z nich nám pokyne, ať zastavíme, dva stojí uprostřed silnice dál.