Egypt

Egypt má obrovskou pokladnici historicky unikátních památek. Nalézají se zde nejstarší památky světa, fascinující stavby, chrámy, pyramidy a hrobky těch, kteří zde žili před tisíci lety. Neuvěřitelné je, že se těmto lidem, kteří tyto stavby dokázali postavit, můžeme podívat v Egyptském muzeu přímo do očí. Během naší expedice se nám podařilo navštívit oblast v Abúsíru, kde jsme doslova překvapili české archeology při odkrývání nejdůležitějšího nálezu desetiletí. Byl to zážitek, když před námi neprobíhalo žádné divadlo, ale opravdové práce na fascinujících nálezech