Himbové na Angolsko-Namibijském pomezí (Namibie, Angola)

Najednou si jedna z nich sundala z krku krásný a stejně jako jejich vlasy pomazaný náhrdelník červenou hlínou a připevnila mi ho na krk. V tu ránu jsem byl špinavý od hlíny, je to mazlavá jílovitá hmota. Řekla, že si ho mám nechat.