JAR: sex nosorožců a pokus o setkání s králem

Zemi vládne absolutistický monarcha, král Maswati III. Swazijský, kterému je 48 let. Když se na něj místních vyptáváme, všichni se shodují, že dobrým králem není. Překvapuje nás to, neboť bychom očekávali spíše to, že svoji nespokojenost neprozradí. Soudíme tak z toho, že když se v jiných zemích vyptáváme na jejich prezidenty, jejich nespokojenost prozradí spíše sklopené oči, než že by někdo měl odvahu otevřeně kritizovat. Zde to je jiné. V jedné restauraci se dáváme do řeči se starousedlíkem, který nám vysvětluje, kolik že má král vlastně žen.