jsme bohatí nebo chudí? Naše nejčtenější reportáž..úvaha)

Úvaha: peníze jsou skoro pro celý svět důležitým a mnohdy jediným měřítkem úspěchu. Bohatství je přitom velmi relativní pojem a je docela zajímavé porovnávat životní podmínky mezi Evropany a Afričany nebo obecně obyvateli tzv. třetích zemí. Kolik bych musel mít peněz a majetku já, abych si připadal bohatý nebo alespoň dostatečně zabezpečený? Kolik potřebujete vy? Kolik Američan, Francouz, Ind nebo Mosambičan?