Na kánoích za hrošíky (SIERRA LEONE)

Následuje několik kilometrů lesem a řekou, které nás dovedou na hraniční přechod Sierry Leone. A ten je k našemu překvapení na zcela jiné úrovni. Cihlový a omítnutý dům, místní celnice ukrývá celního úředníka oděného v krásné čisté uniformě s moderní technikou na skenování pasů a rohovek nevyjímaje..