Národní park Jozani-Chwaka Bay (ZANZIBAR)

Asi 40 km od města se nachází les, ve kterém žije opička guereza červená, která je jednou z nejohroženějších na světě. Žije jich již jen velmi málo a jedním z míst, kde je lze spatřit, je právě les Jozani.