Okavango (Botswana)

Delta řeky Okavango je obrovská bezodtoká oblast, kde se tvoří vnitrozemská delta, která má v největším stavu rozlohu 16.000 km2 a když je voda rozlitá, lze mluvit o dokonalé oáze v poušti. Voda naráží na okraje rozpálené pouště Kalahari, vypařuje se a vytvářejí se labyrinty kanálků a ostrůvků, kdy hloubka močálu nikde nepřesahuje 2 metry. Je to jeden z mála takzvaných „vnitřních delta systémů“, které neústí do moře nebo oceánu.