Podfuk který nevyšel, Burkina Faso

Po rychlém a okolnostmi vynuceném odjezdu z Mali, o kterém jsem psal v jedné z minulých reportáží, se nám po dosažení hranic s Burkinou Faso, docela ulevilo. Náš hlavní cíl, Timbuktu, sice nebyl pokořen, na druhou stranu celá řada okolností nasvědčovala tomu, že pokud bychom šli proti proudu, s největší pravděpodobností bychom to neustáli.