Překrásné duny a vraky aut v poušti (Namibie)

Jedná se o jedinou pobřežní poušť na světě, která zahrnuje rozsáhlé dunové oblasti ovlivněné mlhou. Rozkládá se na území přes tři miliony hektarů. Pouštní duny jsou tvořeny přemísťováním materiálů tisíce kilometrů, materiál je přemisťován řekou, oceánskými proudy a větrem. Zahrnuje štěrkové pláně, pobřežní roviny, skalnaté kopce, pobřežní laguny a řeky. Mlha je hlavním zdrojem vody v jedinečném prostředí, ve kterém se endemičtí bezobratlovci, plazy a savci přizpůsobují neustále se měnícímu přirozenému prostředí.