Rwanda bez plastů, drzé opice, čajové plantáže..

Na hranicích mezi Ugandou a Rwandou jsme utrpěli zajímavý šok. První, o co se celníci zajímají, nejsou pasy, karnet na naše auto nebo víza, zajímá je, zda máme nějaké igelitové sáčky a tašky. Nejdříve jsme si mysleli, že jde o nějakou legraci se skrytou kamerou, jenže kousek od nás stojí kontejner, který je přeplněný platovými obaly.