Sladkovodní akvárium (MALAWI)

Jako první vstupujeme do národního parku, který se nachází na jižním konci rozsáhlého jezera Malawi. Vedou tu četné stezky, které vždy končí na břehu jezera u obrovských skalních bloků, z kterých lze pohodlně pozorovat barevné rybky. Jezero je domovem stovek druhů ryb, z nichž je většina endemická. Rozmanitost rybí fauny je dána zastoupením velkého množství typů životního prostředí, počínaje různě členitým dnem s písčitým, kamenitým až skalnatým podkladem, stejně tak rozdílným charakterem břehů, lagun a přilehlých bažin. Svou roli zde sehrála i rozdílná hloubka a hustota zapojení vegetace, od zarostlých vod až po vody volné.