Uvíznutí ve vyschlém jezeře (Keňa)

Večer před setměním zde byl docela hluk, ptáci řvali a lehký vítr šustil nízkými keři, hladina jezera se kapánek vlnila, jakmile se sluníčko schovalo pod hladinu, nastalo dokonalé ticho. Ptáci snad na povel složili svá křídla, zavřeli zobáky i své oči. Vítr se utišil, jako když ho vypnete ovladačem na televizi, jezero se dokonale uklidnilo a na jeho hladině se s doznívající intenzitou zbytků světla zrcadlilo její okolí.